Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
8336 b2d5 420
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość.
Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary Merc, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpieprzając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Piotr C., Pokolenia Ikea
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant

August 14 2019

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viainsanedreamer insanedreamer
4461 95d7 420
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer

August 13 2019

9384 ad42 420
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne

August 08 2019

1343 3a38 420
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vialaparisienne laparisienne
# 1 Jak kobieta nam się podoba, to wie że się nam podoba

Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: „Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”.
I uwierz mi koteczku doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.
On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając jak odpiszesz. Leci do Sephory po perfumy, bo powiedziała, ze lubi.
Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi.
I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Pokolenie ikea.
Reposted fromkatkad katkad vialaparisienne laparisienne
3163 c5e2 420
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
1565 835c 420
Reposted fromfungi fungi vialaparisienne laparisienne
8619 dd12 420
Reposted fromniente niente vialaparisienne laparisienne
7379 0619 420
Reposted fromjouet jouet vialaparisienne laparisienne
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
5974 e88d 420
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
2250 99af 420

hellish-daddy:

I Origin

Reposted fromjemstone jemstone vialaparisienne laparisienne

May 17 2019

5654 5bbc 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
9307 547b 420
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl