Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

3559 ff0d 420
Reposted frommyashes myashes
4788 9792 420
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka
4785 8982 420
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka
Is it eating it?!
Reposted fromfabs3 fabs3
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
I’m here. I wouldn’t go away. I’m always here.
Ernest Hemingway, A Farewell To Arms  (via deleted-scenes)
Reposted fromfeverpitchfiasco feverpitchfiasco
Jun 24
Add this event to a calendar application
"Myśleniem nic nie wskórasz. To uczucia pobudzają myśli, a nie odwrotnie."
Reposted fromxalchemic xalchemic
5980 f536 420
Reposted fromhazelysunshine hazelysunshine
5995 aa04 420
Reposted fromhazelysunshine hazelysunshine
6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka

June 11 2015

To nieprawda, że rozmiar się nie liczy. Każda kobieta potrzebuje faceta, który ma większe jaja od niej.
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viaarrependimento arrependimento
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
4625 212e 420
"Ości" 3
"Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci."
— Fiodor Dostojewski

May 27 2015

0292 1f4c 420
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws
0709 ec13 420
Reposted fromAnulaaa Anulaaa
6411 1cda 420
Reposted fromlowblood lowblood
2521 513d 420
Reposted fromtymbarkocholiczka tymbarkocholiczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl